online magazine

Snapshot 2°

Repetitie Onderland


Dit is de tweede opname van Geert Van Hove, Winnie Peeters en Marieke Vandecasteele (Ugent) op zoek naar wat het betekent voor kunstenaars, al dan niet drager van het label 'beperking', om samen te creëren rond het thema ‘Bloedtest’. Via eenvoudige smartphone-opnames verzamelen ze momentopnames die co-creatieprocessen te weeg brengen.Marieke Vandecasteele, januari 2019