online magazine

Snapshot 1°

Monicque, Ted & Milou


Via visueel etnografisch onderzoek gaan Geert Van Hove, Winnie Peeters en Marieke Vandecasteele (Ugent) op zoek naar wat het betekent voor kunstenaars, al dan niet drager van het label 'beperking', om samen te creëren rond het thema ‘Bloedtest’. Via eenvoudige smartphone-opnames verzamelen ze momentopnames die co-creatieprocessen te weeg brengen.Marieke Vandecasteele, december 2018