Camerata Artista

Bloedtest

Walking opera


‘No hay caminos, hay que caminar’
(‘Reiziger, er is geen weg,
de weg ontstaat tijdens de reis’)

Uit de verontwaardiging omtrent het ontbreken van een publiek debat over de Nip-test nam Wit.h in 2016  het initiatief hier ‘iets’ mee te doen. Zonder voorop gezet plan en met een open vizier ontwikkelden ze samen met museum dr. Guislain het project ‘Bloedtest’. Op zoek naar de gevolgen van onze medische/ technologische vooruitgang. Lees de tekst die prof. Ignaas Devisch in dit verband geschreven heeft.

Het Gesamtkunstwerk

Na dialoog met betrokken getuigen en mensen met het syndroom van Down werd de noodzaak overduidelijk om aan deze evolutie een artistiek gelaat te geven en deze onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Na talrijke kunstenaars, wetenschappers en sociaal-culturele organisaties te spreken over dit thema nam de complexiteit  alleen maar toe. Met een artistieke tentoonstelling zoals we allen kennen krijgen we dit ethische thema niet verteld. Dus besluiten we in te zetten op heel diverse kunst disciplines en zoeken naar een wijze om deze te verbinden: beeldende kunst, audiovisuele kunsten, literatuur, theater, geluidskunst en performance. We vragen de kunstenaars werk te maken in het bijzonder voor dit thema en in collectief verband.


Na een aantal maanden werd de walking opera als vanzelf geboren.

De ‘Walking Opera’

Het woord opera draagt hier de generieke Italiaanse betekenis van ‘werk’, zoals in een kunstwerk, en niet de gebruikelijke betekenis. Maar toch ook een werk met muziek (een akoestisch labyrinth) en theater (van drama tot kolder) en tal van cross-overs tussen disciplines. En niet in het minst een ethisch complex en geladen thema in een rijke verbeelding.


Het DNA van de Walking Opera bestaat uit vijf actes:

— de expositie

— de intrige

— de climax

— de catastrofe

— de peripeteia


De vorm van de Walking Opera doet erg denken aan een CEL waarop genetische experimenten plaats vinden. Het publiek beweegt (walking) van buiten naar binnen, van gen naar gen, van acte naar acte, van diner naar opera, … om ten slotte na drie uur terug afscheid te nemen met een nooit meer te vergeten bericht.

Praktisch

Data tentoonstelling Bloedtest in museum dr. Guislain Gent:
Vernissage  Tentoonstelling: 20/06/2019
De tentoonstelling loopt tot  20/10/2019


Data Live performance Walking Opera in museum dr. Guislain Gent:
29/06/2019 om 14.30 en om 20.00 uur
06/07/2019 om 14.30 en om 20.00 uur
14/09/2019 om 14.30 en om 20.00 uur
15/09/2019 om 14.30 en om 20.00 uur